Nederlandse Antillen
Folders arbeidswetgeving
Folders labor legislation
Folder leinan laboral 
Doorlopende wetteksten arbeidswetgeving
FAQ - vaak gestelde vragen

E wèpsait aki ta un kopia ku parsialmente ta saká for di un archivo no aktualisá di “Directie Arbeidzaken”. Ofisialmente, “Directie Arbeidzaken” no ta eksistí mas for di 10 di ougùstùs, 2010.

This website is a partial copy, taken from an unupdated archive from “Directie Arbeidzaken”. 
“Directie Arbeidzaken” officially seized to exist on August 10, 2010.

De huidige website is deels gecopieerd uit een niet geactualiseerde archief van Directie Arbeidzaken. Directie Arbeidzaken bestaat niet meer sinds 10 augustus, 2010.