ARBEIDSVREDEBESLUIT II

 

 

Lb.h.a.m. van 8 nov. 1957 t.u.v. art. 3B van de Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946 (P.B. 1946, no. 119);

Tekst in P.B. 1957, no. 141; inwtr. m.i.v. 9 nov. 1957; gewijzigd bij:

1. lb.h.a.m. van 27 dec. 1957 (P.B. 1957, no. 168), inwtr. m.i.v. 1958;

2. lb.h.a.m. van 25 jan. 1968 (P.B. 1968, no. 7), inwtr. m.i.v. 26 jan. 1968;

3. lb.h.a.m. van 1 dec. 1972 (P.B. 1972, no. 240), inwtr. m.i.v. 22 dec. 1972.

 

Artikel 1.

(d toegevoegd bij no. 1 en e bij no. 2; gehele art. gewijzigd bij no. 3).

Als bedrijven, bedoeld in het eerste lid van artikel 3B van de Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946 (P.B. 1946, no. 119), worden aangewezen;

a. de Shell Curaçao N.V.;

b. de Lago Oil and Transport Company Ltd.;

c. de N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij;

d. de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij N.V.;

e. de “Geophysical Service Incorporated Curacao Branch: (Texas Instruments);

f.  Curacaosche Dok Maatschappij N.V.;

g. de in de Nederlandse Antillen gevestigde mijnbouw-, gas-, elektriciteit-, water- en energieproductie- en

    telecommunicatiebedrijven;

h. hotelbedrijven met meer dan 20 kamers;

i.  medische en verpleeginstellingen met meer dan 10 bedden;

j.  brandstofleverende bedrijven zowel in de groot- als in de kleinhandel;

k. levensmiddelenbedrijven alsmede importbedrijven van levensmiddelen met meer dan 20 werknemers

 

Artikel 2.

Dit landsbesluit, hetwelk kan worden aangehaald als “Arbeidsvredebesluit II”, treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging.