[ Home ] [ Folders Arbeidswetgeving ]

10. WAT TE DOEN NA EEN BEDRIJFSONGEVAL?

Bestaat er een meldingsplicht?

Het hoofd of de bestuurder van een onderneming is krachtens Artikel 2 lid 7 van de Veiligheidslandsverordening verplicht bedrijfsongevallen te melden aan o.a. de Veiligheidsinspectie en de politie.

Welke ongevallen moeten er worden gemeld?

Het hoofd of bestuurder van de onderneming geeft onverwijld kennis van de volgende ongevallen:

a. Ongevallen met dodelijke afloop;
b. Ongevallen waarbij de getroffene(n) in een verplegingsinrichting moet(en) worden opgenomen;
c. Ongevallen, die zodanige verwondingen veroorzaken, dat blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit het gevolg kan zijn;
d. Ongevallen waarbij door toevallige omstandigheden geen persoonlijk letsel werd ondervonden;
e. Ongevallen, die zodanige verwondingen veroorzaken, dat werkverzuim het gevolg van is.

Plaats (omgeving) van het ongeval

De plaats (omgeving) waar het ongeval heeft plaatsgevonden moet zoveel mogelijk (voor zover het geen gevaar oplevert) intact blijven om een eventueel onderzoek door de overheidinstanties (Veiligheidsinspectie) te vergemakkelijken.

Wanneer en bij wie moet er worden gemeld?

Het hoofd of bestuurder van de onderneming moet zo snel mogelijk na het ongeval, maar binnen vierentwintig uur, melding doen bij de Veiligheidsinspectie.

Deze folder heeft uitsluitend een informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.